Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys ry

Tietoa

Lehti

Toiminta

Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys ry

  • Järjestää luontoretkiä ja retkiä muihin luontoon ja ympäristöön liittyviin kohteisiin
  • Edistää luontoharrastusta esimerkiksi ylläpitämällä ja tukemalla luontokerhoja
  • Järjestää ympäristötalkoita
  • Antaa lausuntoja viranomaisille ja yhteisöille luontoon ja ympäristöön liittyvistä kaavoista ja hankkeista
  • Tekee esityksiä luontoon ja ympäristöön liittyvistä kysymyksistä
  • Valistaa, tiedottaa ja kouluttaa ympäristö- ja luontoasioissa
  • Edistää alansa tutkimusta

Toimintasuunnitelma 2019

Yhdistyksen säännöt

Tavoitteet

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä kestävää kehitystä toiminta-alueellaan Itä-Hämeen kunnissa Hartolassa Heinolassa, ja Sysmässä. Yhdistys on Suomen Luonnonsuojeluliiton (Linkki liiton sivuille) jäsen ja noudattaa toiminnassaan sen määrittelemiä arvoja:

  • Luonnon kunnioittaminen
  • Ihmisen luontosuhteen säilyttäminen ja vahvistaminen
  • Terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön vaaliminen

Unelma Suomesta 2050

Suomi on luonnonarvot kaikessa toiminnoissaan huomioon ottava, paikallisuutta arvostava kansalaisyhteiskunta. Yksikään laji ei kuole sukupuuttoon ihmisen toimien vuoksi ja luonnon monimuotoisuutta palautetaan aktiivisesti. Luonnon toimintakyky on Suomessa tiedostettu kaiken inhimillisen toiminnan lähtökohdaksi.