Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys ry

Vaikuttaminen

Lehti Lehti Lehti

Osallistuminen

Työn alla

Sivustot ovat vielä rakenteilla, tähän osioon tulee sisältöä myöhemmin.

Vinkkejä vaikuttamiseen

Vaikuttaminen on pitkäjänteistä työtä

Toimi oikeaan aikaan

Kaikessa vaikuttamisessa keskeistä on ajoitus – isommista hankkeista tehdään ympäristövaikutusten arvioinnit (YVA), jotka kuulutetaan paikallislehdissä, samoin kaava-asiat, jotka vaikuttavat keskeisesti elinympäristöömme, kuulutetaan lehdissä ja materiaali on julkisesti nähtävissä. Kun päätökset on tehty ja saaneet lainvoiman, on niihin vaikuttaminen vaikeaa, jos ei mahdotonta. Sekä yksityishenkilöillä että ainakin luonnonsuojeluyhdistyksellä on oikeus ottaa kantaa viranomaispäätöksiin toimialallaan. Luonnonsuojeluyhdistys myös saa tiedon luontoa koskevista viranomaispäätöksistä ja sillä on mahdollisuus reagoida niihin.

Esimerkkinä yhdistyksemme kärkihanke, Hartolan Isonsuo.

Keväällä 2008 tuli julkisuuteen uutinen, että Vapo Oy ja Hartolan Turve ovat kumpikin erikseen hakeneet turvetuotantolupaa Hartolan Isosuolle, ja että ympäristökeskus edellyttää, että ne tekevät täysimittaisen YVAn.

Ensimmäinen vaihe oli YVA-ohjelman arviointi, josta eräät yhdistyksen jäsenet antoivat lausuntonsa. Kerättiin myös nimiä paikkakuntalaisilta adressiin, jossa hanketta vastustettiin. Samalla saimme tietoa tahoista, jotka olivat valmiit olemaan mukana Isosuon suojelussa.

YVAn valmistuttua vuoden 2010 alussa taas sekä jäsenemme että yhdistys kommentoivat YVA ja korostivat mm. suon luontoarvoja, turvevesien turmiollisuutta kirkasvetiseen Jääsjärveen ja Tainionvirtaan, melu- pölyhaittoja naapurustolle, sekä suon tarjoamia ekosysteemipalveluja ja mahdollisuuksia virkistyskäyttöön sekä matkailun kehittämiseen.

Seuraava vaihe oli lausunnon antaminen aluehallintovirastoon Vapon ja Hartolan Turpeen ympäristölupahakemuksista. Hakemuksiin tulikin kielteinen päätös vuoden 2011 viimeisinä päivinä. Vapo tyytyi tilanteeseen, mutta Hartolan Turve valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen. Taas me laadimme vastineet valitukseen huhtikuussa 2012. Myös hallinto-oikeus antoi kielteisen päätöksen lokakuussa 2013, mutta Hartolan Turve valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ja taas keräsimme vastinetta varten tiedot vuoden 2014 alussa. Lokakuun lopussa 2014 tuli lopulta korkeimman hallinto-oikeuden päätös, joka oli aikaisempien mukainen: laajennuslupaa turvekaivokselle ei myönnetty, sen sijaan Hartolan turve sai ympäristöluvan alueelle, jossa se jo tällä hetkellä nostaa turvetta.

Olemme siis saavuttaneet ensimmäisen voiton Isosuon säilyttämisen ja Tainionvirran puhtauden puolesta!

Yhteistyö on tärkeää tulosten saavuttamiseksi

Isosuota koskevia vastineita ja lausuntoja laatiessa toimimme hyvässä yhteistyössä muiden Isosuon turvetuotantoa vastustavien tahojen kanssa, esim. lintu- ja hyönteistieteelliset yhdistykset, paikalliset ja alueelliset ympäristöviranomaiset, Päijänteen luonnonperintösäätiö, kalastuskunta, paikalliset asukkaat ja loma-asukkaat.

Lisää tietoa, vinkkejä ja kokemusta

Asiantuntemusta on saatu esim. Luonnonsuojeluliiton suoseminaareista ja liiton ”suolistalta”, johon kuuluu asiantuntijoita ja asianharrastajia eri puolelta. Sitä kautta olemme saaneet kokemuksia muista turvetaisteluista, vinkkejä siitä, minkälaiset asiat otetaan huomion jne.

Yhteydet päättäjiin, julkisuus

Olemme olleet yhteydessä Hartolan kuntaan ja Ely-keskukseen ja houkutelleet päättäjiä ja luontoharrastajia käymään Isosuolla.

Jo prosessin alussa Hartolassa järjestettiin suotapahtuma, suoseminaari, johon liittyi tutustuminen Hartolan turpeen turvetuotantoon sekä retki Isosuolle. Mukana oli runsaasti kiinnostuneita paikkakuntalaisia, ja saimme kehut jopa turvetuottajalta siitä, että olimme valmiit kuuntelemaan hänenkin mielipiteitään.

Isosuosta on kirjoitettu juttuja lehtiin, Isosuo ja sen kohtalo on ollut esillä luontoilloissa Hartolassa ja muuallakin.

Valmisteilla olevat luonnonsuojeluohjelmat

Yhdistyksemme pyrkimyksenä on saada koko Isosuo suojelluksi. Olemme esittäneet Isosuota parhaillaan valmisteilla olevaan soidensuojelun täydennysohjelmaan. Olemme myös esittäneet, että Vapo ja valtio ottaisivat Isosuon vaihto-ohjelmaan, jonka puitteissa Vapo vaihtaa omistamiaan soita, joille se ei saa tuotantolupaa, valtion maihin, joille tuotantoluvan voi saada.

Tätä kirjoittaessani Hartolan Turpeen jatkosuunnitelmat ovat auki – mahdollista on, että turvetuotantoa jatketaan vielä noin 5-7 vuotta, mahdollista on myös, että Hartolan Turve lopettaa tuotannon ja esimerkiksi myy alueen Päijänteen luonnonperintösäätiölle. Toimimme tiiviissä yhteistyössä luonnonperintösäätiön kanssa.

Työ siis jatkuu!

- Eva Varis

Kampanjat

Työn alla

Sivustot ovat vielä rakenteilla, tähän osioon tulee sisältöä myöhemmin.